KVVK AYdinlatma Metni


MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

 

Unvanı: Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Tic. ve San. A.Ş. (Eliz Hotel Convention Center)

Posta adresi: İsmetpaşa Mah. 06890 Kızılcahamam/Ankara

E-posta adresi: grupsatis@elizhotel.com

Telefon numarası: +90 (312) 810 44 44

İnternet adresi: www.elizhotel.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri ve konaklama bilgisi kategorilerindeki kişisel veriler; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmetlerinin sunulması amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Söz konusu kişisel veriler; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Söz konusu kişisel veriler; yazılı olarak ya da e-posta, kamera kaydı, telefon görüşmesi, internet sitesi, çağrı merkezi, e-posta, sosyal medya ve diğer elektronik uygulamalar ve cihazlar vasıtasıyla açık rızanın alınması, kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması / ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

 • başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz
 • veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz
 • veya mobil imza ile iletmeniz
 • veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz

gerekmektedir.

 

Başvurunuzda, KVKK’nın 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.

 

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

 

Unvanı: Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Tic. ve San. A.Ş. (Eliz Hotel Convention Center)

Posta adresi: İsmetpaşa Mah. 06890 Kızılcahamam/Ankara

E-posta adresi: grupsatis@elizhotel.com

Telefon numarası: +90 (312) 810 44 44

İnternet adresi: www.elizhotel.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Hizmet binamız ve çevresinde; giriş kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, mutfak, lobi alanları, ön büro, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ve iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla görüntü kaydı yapılmakta ve gözlemlenmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Söz konusu kişisel veri; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde yetkili kurumlara bilgi verilmesi amacıyla adli makamlara veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Söz konusu kişisel veri; kamera vasıtasıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

 • başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz
 • veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz
 • veya mobil imza ile iletmeniz
 • veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz

gerekmektedir.

 

Başvurunuzda, KVKK’nın 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.

 

ÇAĞRI MERKEZİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

 

Unvanı: Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Tic. ve San. A.Ş. (Eliz Hotel Convention Center)

Posta adresi: İsmetpaşa Mah. 06890 Kızılcahamam/Ankara

E-posta adresi: grupsatis@elizhotel.com

Telefon numarası: +90 (312) 810 44 44

İnternet adresi: www.elizhotel.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Tarafımıza ait çağrı merkezini arayanların paylaşmış olduğu kimlik, iletişim, müşteri işlem ve görsel/işitsel kayıtlar kategorilerindeki kişisel veriler; arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde yetkili kurumlara bilgi verilmesi amacıyla adli makamlara veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Söz konusu kişisel veriler, çağrı merkezi vasıtasıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

 • başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz
 • veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz
 • veya mobil imza ile iletmeniz
 • veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz

gerekmektedir.

 

Başvurunuzda, KVKK’nın 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.

 

ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

 

Unvanı: Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Tic. ve San. A.Ş. (Eliz Hotel Convention Center)

Posta adresi: İsmetpaşa Mah. 06890 Kızılcahamam/Ankara

E-posta adresi: grupsatis@elizhotel.com

Telefon numarası: +90 (312) 810 44 44

İnternet adresi: www.elizhotel.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Kimlik, iletişim, fiziksel mekan güvenliği ve işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel veriler; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde yetkili kurumlara bilgi verilmesi amacıyla adli makamlara veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Söz konusu kişisel veriler; yazılı olarak ya da diğer elektronik uygulamalar ve cihazlar vasıtasıyla kanunlarda öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

 • başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz
 • veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz
 • veya mobil imza ile iletmeniz
 • veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz

gerekmektedir.

 

Başvurunuzda, KVKK’nın 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.

 

İLGİLİ KİŞİ (“KİŞİSEL VERİ SAHİBİ”) BAŞVURU FORMU

 

 1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

 

 • 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 11 uyarınca, kişisel verileri işlenen gerçek kişi (“ilgili kişi”) veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 

 • KVKK madde 11 kapsamındaki taleplerinizi, KVKK madde 13 ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu Başvuru Formu’nu kullanarak da Tarafımıza iletebilirsiniz.

 

 • Bu Başvuru Formu; Tarafımız ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amacıyla tanzim edilmiştir.

 

 • KVKK madde 13 kapsamında yaptığınız başvurular, KVKK madde 13/2, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ madde 6/5 ve madde 7’ye uygun olarak ücretlendirilebilecektir.

 

 • Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVKK madde 13/2 gereğince, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK madde 13/3 gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 • Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

 

 • Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapmanız halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemekteyiz.

 

 1. Başvuru Yöntemi

 

KVKK madde 11’de sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi içeren başvurunuzu, KVKK madde 13 ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ madde 5 gereğince, bu Başvuru Formu’nu kullanarak aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Tarafımıza iletebilirsiniz.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

Yazılı Olarak Başvuru

 

(Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla)

Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Tic. ve San. A.Ş. (Eliz Hotel Convention Center)

 

İsmetpaşa Mah. 06890 Kızılcahamam/Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

grupsatis@elizhotel.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

grupsatis@elizhotel.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

 

 

Ad-Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi/İş Yeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Telefon Numarası

:

 

Faks Numarası

:

 

E-posta Adresi

:

 

 

 1. Lütfen Tarafımız ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

☐ Müşteri

☐ Çalışan

☐ Ziyaretçi

☐ İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

 

☐ Eski çalışan

☐ Üçüncü taraf firma çalışanı

☐ Diğer: ………..…..…………..………..

Tarafımız ile olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz: ................................……………..

 

 1. Lütfen KVKK madde 11 kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir.

 

Talebinizi belirtirken Tarafımız nezdinde iletişim kurmuş olduğunuz departmanı/yetkili kişiyi belirtebilirseniz size daha hızlı destek olabiliriz.

 

…………………..…………….……………………………….…………..………...………….…………………………………………………………….…….……….………..…………….……………………………………………………………………….…….….…………………………………………………………………………………….……….…………………………………….…………………………………………………..…………………………………………………….…………………………………………………..…………………………………………………….………

 

 

 

Bu Başvuru Formu’nda belirttiğim talepler doğrultusunda, Tarafınıza yapmış olduğum başvurumun KVKK madde 13 uyarınca değerlendirilerek Tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

E-Posta Yasal Uyarı (Disclaimer)

Bu e-posta içeriği ve/veya ekleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veriler içerebilir ve sadece gönderilen kişiye/kişilere yöneliktir. Bu e-posta içeriği ve/veya ekleri yalnızca gönderildiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılmalıdır. İçeriğindeki kişisel veriler kullanım amacı tamamlandığında yasal süreler göz önünde bulundurularak imha edilmelidir. Bu e-posta içeriği ve/veya eklerinin alıcısı veya ilgilisi siz değilseniz, lütfen yollayan kişiyi hemen haberdar ediniz ve e-posta ve eklerini okumadan imha ediniz. Tarafımızın onayı olmaksızın bu e-postanın okunması, değiştirilmesi, kopyalanması, üçüncü kişilere açıklanması, yayınlanması, ifşa edilmesi veya iletilmesi yasaktır.

 

 

 

KULLANIM ŞARTLARI

 1. ELİZ HOTEL Web Sitesinin Kullanımı ve Çevrimiçi Rezervasyonlar
 • Çevrimiçi Rezervasyonlar, sadece Kullanıcıların Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’un hizmetlerinin kullanıma hazır olup olmadığını belirlemelerine ve Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’da meşru rezervasyonlar yapmalarına yardımcı olmak için sağlanmıştır ve başka bir amaçla kullanılamaz.
 • En az 18 yaşında olduğunuzu ve bu anlaşmaya taraf olmak, bu Politika’ya göre Eliz Hotel Web Sitesini kullanmak veya Çevrimiçi Rezervasyon yapmak için yasal yetkiye sahip olduğunuzu garanti edersiniz. Sizinle birlikte yaşayan reşit olmayanların kullanımı dahil Kullanıcı Kimliğiniz ve/veya şifre hesaplarınızın başkaları tarafından herhangi bir kullanımı ile birlikte, Eliz Hotel Web Sitesinin kullanımından doğabilecek finansal sorumlulukları kabul edersiniz.
 •  Eliz Hotel Web Sitesi ve Çevrimiçi Rezervasyonların kullanımı sırasında sunduğunuz Kişisel Bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve sahtekarlık ve hile amaçlı olmadığını garanti edersiniz. Eliz Hotel Web Sitesi ve/veya Çevrimiçi Rezervasyonlar tarafından sağlanan olanakların sadece sizin için veya yasal olarak adına işlem yapabileceğiniz bir başka kişi için meşru rezervasyonlar yapmak amacıyla kullanılacağını, Çevrimiçi Rezervasyonun sunduğu rezervasyon olanaklarının aşırı kullanımı veya kötüye kullanımının Çevrimiçi Rezervasyonlara veya Eliz Hotel Web Sitesine erişiminizin engellenmesi ile sonuçlanabileceğini kabul edersiniz.
 •  Eliz Hotel Web Sitesini yasal olmayan veya bu Politika tarafından yasaklanan herhangi bir amaç için kullanmayacağınızı kabul ve garanti edersiniz.
 • Ücret ödemeyi gerektirebilecek herhangi bir rezervasyon veya Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness hizmetleri için, vadesi dolduğunda tüm ödemelerin gerçekleştirilmesi ve fiyatların veya sunulan servislerin mevcudiyetine dair tüm koşul ve kısıtlamalara uymak dahil satın alma işleminin hüküm ve koşullarına uymayı kabul edersiniz.
 • Çevrimiçi Rezervasyonlar veya Eliz Hotel Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan tüm ücretler, harçlar, tarife ve/veya vergilerden sorumlu olursunuz.

 

 1. Fikri Mülkiyet
 •  Eliz Hotel Web Sitesinin İçeriği Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’un veya onun lisans sahiplerinin mülkiyetidir. Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’un açık yazılı izni olmadan Eliz Hotel Web Site İçerik’inin çoğaltılması, yeniden yayınlanması, değiştirilmesi, kopyalanması, dağıtılması, intikalı, sergilenmesi veya satılması yasaktır.
 • Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’un adı ve logosunun bileşenleri dahil olmak üzere, Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness , ve onun alt, yan veya bağlı şirketleri çeşitli ticari markaları kaydetmişler veya kaydetmek için başvurmuşlardır. Ticari markaları kaydettirenin önceden yazılı izni olmadan hiçbir tescilli veya tescillenmek üzere bekleyen ticari marka kullanılamaz veya aleni olarak sergilenemez.
 • ÂEliz Hotel Web Sitesi, Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness , bağlı şirketleri ve / veya diğer partilerin ticari markalarına, patentlerine, ticari sırlarına, teliflerine, teknolojilerine, ürünlerine, süreçleri ve / veya diğer mülkiyet haklarına atıfta bulunabilir ya da bunları içerebilir. Özellikle Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness , bağlı şirketleri ve / veya diğer partilerin ticari markalarının, patentlerinin, ticari sıralarının, teliflerinin, teknolojilerinin, ürünlerinin, süreçlerinin ve diğer mülkiyet haklarının hiçbirinin lisansı veya hakkı öylesi bir referans nedeniyle size verilmez ya da bağışlanmaz.

 

 1. Gizli Olmayan İletişimler
  Geri bildirim soruları, yorumlar veya öneriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kişisel Bilgiler içermeyen Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness  bilgilerine ilişkin Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness  ile gerçekleştirdiğiniz tüm iletişimlerde:
 • İletişimlerinizde hiçbir katı gizlilik hakkınız bulunmamaktadır ve Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness , iletişimlerinizi herhangi bir makul veya meşru ifşadan koruma yükümlülüğü taşımayacaktır.
 • Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness , herhangi bir neden veya meşru amaç için hiçbir sınırlama olmaksızın iletişimlerinizi çoğaltmak, kullanmak, ifşa etmek veya dağıtmak için serbest olacaktır; ve
 • Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness , iletişimlerinizde ne amaçla olursa olsun geçen herhangi bir fikir, kavram, uzmanlık gerektiren bilgi veya tekniği kullanmakta özgürdür, bu amaçların içinde bu bilgilerin kullanılabileceği geliştirme, üretim ve ürün ile hizmetlerin pazarlaması bulunmaktadır ancak bunlarla sınırlı değildir. 
 1. Garantiler / Temsil
 • Bağlayıcı Olmayan Teklif Çevrimiçi Rezervasyonlarda yapılan rezervasyonlar hariç ancak e-posta bildirimleri ve gerek Misafir Kaydı veya başka türlü haber güncellemeleri dahil Eliz Hotel Web Sitesi İçerik’i sadece bilgi amaçlıdır ve herhangi bir şekilde yasal olarak bağlayıcı bir teklif oluşturmaz. Çevrimiçi Rezervasyonlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Eliz Hotel Web Sitesine başvurun.
 • Esas Almama (Eliz Hotel Web Sitesinin Doğruluğu, Güvenirliliği ve Tamlığı) Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness İçerik’in doğru, eksiksiz ve geçerli olduğunu garanti etmek için iyi niyetle çaba göstermesine rağmen, Eliz Hotel Web Sitesi İçerik’i teknik hatalar ve yazım hataları içerebilir. Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness , İçeriğin doğru, güvenilir veya eksiksiz olduğuna ilişkin (üçüncü taraflara yönelik sorumluluk dahil) açık veya ima edilen herhangi bir garanti vermez veya temsilde bulunmaz. Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness , İçerik’te veya Eliz Hotel Web Sitesinde ve Eliz Hotel Web Sitesinde tanımlanan ürün ve programlarda bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda değiştirme, ekleme, çıkarma, düzeltme ve / veya iyileştirme yapma hakkını saklı tutar. Eliz Hotel Web Sitesi dünya çapındaki Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’ların ürün ve hizmetleri hakkında bilgiler içermektedir. Bu ürün ve hizmetlerin tümü her lokasyonda bulunmamaktadır. Eliz Hotel Web Sitesi üzerinde bir Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ürün ya da hizmetine atıfta bulunulması, o ürün ve hizmetin sizin lokasyonunuzda da olacağı anlamına gelmemektedir.
 • Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness Tarafından Garanti Verilmemesi Eliz Hotel Web Sitesi ve İçerik'i 'OLDUĞU GİBİ,' açık ya da ima edilen ticarete elverişlilik, bir amaca uygunluk veya herhangi bir hak ve yükümlülüğün ihlal edilmemesi garantisi gibi garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan, herhangi bir garanti verilmeksizin sunulmaktadır. Eliz Hotel Web Sitesi, Eliz Hotel Web Sitende bulunan ürünlerin açıklamalarının herhangi bir şekilde doğru, tam veya geçerli olduğuna ilişkin herhangi bir garanti vermez veya temsilde bulunmaz.
 • Virüssüz İçerik Garantisinin Bulunmaması Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness , Eliz Hotel Web Sitesinin fonksiyonlarının aksamayan, hatasız, kusurların düzeltilmiş olduğuna veya Eliz Hotel Web Sitesinin (İçerik dahil olmak üzere) veya üzerinde bulunduğu sunucuların virüsler, Trojan atları veya solucanlar dahil herhangi bir zararlı bileşenden arındırılmış olduğuna ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve garanti vermez.

 

 1. Sorumluluk Muafiyeti
  Eliz Hotel Web Sitesini riskleri size ait olmak üzere kullanırsınız. Hiçbir koşul altında Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness  ve / veya bağlı kuruluşları görevlileri, yöneticileri, çalışanları, alt veya yan şirketleri veya ana şirketi Eliz Hotel Web Sitesi içeriğine erişimden, kullanımdan, sitedeki bilgilere güvenme sonucunda ya da erişememe veya kullanamamaktan, bağlantılı internet sitelerine erişimden veya erişememekten doğan, gelir kayıpları, veya kar kayıpları dahil ancak bunlara sınırlı olmayan doğrudan, dolaylı, cezai, özel, arızi, veya hasıl herhangi bir zarardan, sözleşme, tazminat yükümlülüğü, kusursuz sorumluluk ya da başka şekilde doğsun, Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness  ve / veya bağlı kuruluşlar, görevliler, yöneticiler, çalışanlar, alt veya yan kuruluşlar veya ana şirket zarar olasılığından haberdar edilmiş bile olsalar, hiçbir durumda sorumlu değildir.
 2. Bağlantılar
 • Bağlantıı Web Sitelerinin Onaylanma Sorumluluğunun BulunmamasıEliz Hotel Web Sitesi, Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’un mülkiyetinde olmayan veya bakımını sağlamadığı web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu tür diğer web sitelerinden elde edilen bilgiler, ürünler, hizmetler ve diğer materyaller için Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness sorumlu tutulamaz ve bu web sitelerine erişim ya da bu web sitelerinin kullanımı sonucu meydana gelebilecek zararlardan Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness  sorumlu değildir. Bu bağlantılara Eliz Hotel Web Sitesinde yer verilmesi onların, içeriklerinin veya onlarda bulunan herhangi bir bağlantı adresinin desteklendiği veya onaylandığı anlamına gelmez.
 • Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’un İzni Olmadan Bağlantı Verilememesi Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’un önceden açık, yazılı izni alınmadan diğer web sitelerinden Web Sitesine hiper bağlantı kurulması yasaktır. Herhangi bir soru için lütfen bizimle askus@Eliz Hotel.com adresinden iletişime geçin.

 

 1. Veri Güvenliği
 • Genel Bilgi Lütfen, World Wide Web’in kamunun erişimine açık bir sistem olduğunu biliniz. Herhangi bir kişisel bilginin gönderilmesinin veya mevcut olmasının riski size aittir. Kişisel Bilgileriniz, Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’un güvenlik veya veri kriptolama konularında elinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen aktarım sırasında kaybolabilir veya yetkilendirilmemiş üçüncü taraflarca erişilebilir.
 •  Tarama Eliz Hotel Web Sitesi, üzerinde sadece tarama yapan Kullanıcı’dan herhangi bir tanımlayıcı kişisel bilgi toplamak amacıyla yapılandırılmamıştır. Sadece genel istatistiki amaçla bilgiler toplanmaktadır. Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’a Kişisel Bilgiler’inizi gönüllü olarak vermediğiniz takdirde, bunlar Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’un kullanımına hazır olmayacaktır.
 • Internet Protokol (IP) Adresi Tüm Kullanıcılara, Eliz Hotel Web Sitesinden bir sayfanın talep edilmesinin Kullanıcı’nın geçerli IP adresinin Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness tarafınan tanımlama amacıyla kaydedilmesi ile sonuçlandığı bildirilir.
 • Çerezler Eliz Hotel Web Sitesi, Eliz Hotel Web Sitesini ziyaretinizi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan ‘çerez’ teknolojisini kullanır.
 • Kriptolama Sistemi Çevrimiçi Rezervasyon’da yapılan bir rezervasyon sırasında sunulan tüm Kişisel Bilgiler kriptolanır. Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness , Kullanıcı’nın tüm Kişisel Bilgileri’ni bir güvenlik duvarı ardında bulunan güvenli bir sunucuda depolar. Güvenlik duvarı, bu verilere Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness dışından erişilmesini engellemek amacıyla tasarlanmıştır.

 

 1. Kişisel Veriler ve Güvenlik
 • Verilerin korunması Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness için çok önemlidir ve müşterilerimizin Kişisel Bilgileri (sizinle ilgili herhangi bir bilgi) mutlak surette gizli bir şekilde işlem görmektedir. Sizden Kişisel Bilgiler almamız gerektiğinde, genellikle sizden Kişisel Bilgiler’in gönüllü olarak verilmesi için istekte bulunmaktayız. Bu Kişisel Bilgiler yasa, mahkeme ya da herhangi bir yasal yetkilinin Emri gerektirmeden üçüncü taraflara verilmeyecektir.
 • Vermiş olduğunuz Kişisel Bilgiler, sadece bu Politika’nın belirttiği şekilde veya o anki koşullarda açık olduğu üzere, Amaçlar için kullanılacaktır.

 

 1. Mücbir Sebep
  Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness , aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness ’un makul bir şekilde olmasını önleyemeyeceği veya sakınamayacağı herhangi bir olay veya durum anlamına gelen herhangi bir Mücbir Sebepli Olay yüzünden veya ondan kaynaklanan nedenlerden ötürü sorumlu olmayacak veya bu Politika’ya ilişkin herhangi bir sorumlululuğunu ihlal ettiğine hükmedilmeyecektir.
 • patlama, yangın, sel, savaş, deprem, fırtına veya diğer doğal felaketler;
 • savaş, ilan edilmiş veya edilmemiş, sabotaj, ayaklanma, terör veya suç eylemleri, isyan veya toplumsal kargaşa;
 • ithalat veya ihracat düzenlemeleri veya ambargo veya el koyma sınırlamaları düzenlemeleri yönetmelikleri yasaklama veya herhangi bir hükümet veya yasal yetkilinin eylemleri veya tedbirleri veya müdahalesi;
 • Dünya Sağlık Örgütü veya herhangi bir hükümet yetkilisi tarafından yayınlanan salgın, karantina sınırlamaları, salgın hastalıklar veya herhangi bir seyahat kısıtlaması veya yasağı (ikinci derece seyahatler üzerindeki yasaklar dahil);
 • bilgisayar virüsleri, solucanlar, Trojan Atları, güç kesintileri, İnternet kesintileri veya öngörülemeyen teknik hatalar;
 • grev, lokavt, iş bırakma veya diğer endüstriyel eylem veya ticari anlaşmazlık (ister Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness çalışanlarını isterse herhangi bir üçüncü kişiyi kapsasın); ve
 • Eliz Hotel Convention Center Thermal Spa & Wellness tedarikçileri ve alt yüklenicileri tarafından aksi belirtilmedikçe varsayılan eylem veya ihmal.

 

 1. Tam Sözleşme
  Bu Politika, Taraflar arasında Eliz Hotel Web Sitesine ilişkin tam mutabakat ve anlaşmayı temsil etmektedir. Taraflar arasında bu Politika ile kapsanan daha önceki her türlü sözleşme, yazılı veya sözlü mutabakat, görüşme, temsil, yazışma ve iletişim burada iptal edilmiştir.
 2. Hükümlerin Ayrılabilirliği
  Eğer bu Politikanın herhangi bir hükmü herhangi bir yetkili makam tarafından tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, bu Politikanın diğer hükümleri ve söz konusu hükümlerin kalanı o sebeple etkilenmeyecektir.
 3. Üçüncü Tarafların Hakları
  Bu Politikaya taraf olmayan bir kişi veya kuruluş, bu kişi veya tüzel kişi isim olarak belirlenmiş olsun, bir sınıfın bir üyesi olsun veya belirli bir tarife uyuyor olsun bu Politikanın herhangi bir koşulunu icra etme hakkına sahip olmayacaktır.
 4. Ortak veya Çalışan Olmama
  Bu Politika, Taraflar arasında bir ortaklık veya istihdam ilişkisi yaratacak şekilde yorumlanamaz.
 5. Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi
  Eliz Hotel Web Sitesinin sunduğu hizmetlere erişerek ve kullanarak, bu Politika ve bu Politikaya ilişkin herhangi bir sorunun ve / veya bu Politikadan veya kullanıcının Eliz Hotel Web Sitesine erişimi veya kullanımından doğan herhangi bir anlaşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına göre yorumlanacağını ve hüküm verileceğini ve Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine boyun eğeceğinizi kabul edersiniz.